Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự

24/05/2018
0 bình luận

Hợp pháp hóa lãnh sự (Legalization) là gì? Thuật ngữ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ (Legalization) đề cập đến tài liệu/giấy tờ ...

Apostille

21/02/2023
0 bình luận

Quá trình Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ/tài liệu với nhiều thuật ngữ đa dạng được dùng để đề cập đến việc cấp chứng nh...

Chứng Nhận Lãnh Sự

24/05/2018
0 bình luận

1. Quy định về việc ban hành Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Căn cứ theo Nghị định Chính phủ số 111/201...

0916187189 0969162538
zalo
face