Liên hệ

Hợp pháp hóa lãnh sự (Consular Legalization/Legalization of documents) là việc Bộ Ngoại Giao, cục lãnh sự/sở ngoại vụ của VN hoặc cq khác ở NN được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự chứng nhận chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng ở Việt Nam.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

0916187189 0969162538
zalo
face