Hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép lái xe Nhật Bản

Đăng bởi Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự vào lúc 08/06/2024
Nội dung bài viết

    Chứng nhận hợp pháp hoá Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản cấp cho công dân Việt Nam với mục đích chuyển đổi sang Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
    Giấy phép lái xe được thực hiện chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Nhật, Hà Nội và Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam sau đó được dịch thuật  ông chứng sang tiếng Việt và chuyển đổi giấy phép lái xe tại Sở giao thông vận tải nơi công dân thường trú, tạm trú.

    0916187189 0969162538
    zalo
    face