DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ - CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Gọi ngay cho chúng tôi:

0916.187.189-0969.162.538

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thế nào cho hợp pháp?

Đăng bởi CAS Media vào lúc 13/06/2022

Nước ta có nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn nhân lực trẻ và là thị trường tiêu thụ tiềm năng để các công ty nước ngoài phát triển. Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là sự cộng tác mà đôi bên sẽ cùng có lợi. Lao động có nhiều cơ hội việc làm còn các doanh nghiệp có nguồn nhân lực có trình độ cao. Cùng Chúc Vinh Quý tìm hiểu thêm về những quy định về điều kiện khi muốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - chủ thể quan trọng trong nền kinh tế

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giúp thúc đẩy nền kinh tế, chuyển giao công nghệ hiện đại để tăng năng suất sản phẩm. Nâng cao khả năng thị trường với các sản phẩm trên thị trường thế giới.

Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động 

Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động 

Nhiều sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao được phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho lực lượng lao động trẻ của nước ta. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng các sản phẩm ra thị trường quốc tế, tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được liên kết với xí nghiệp trong nước tạo nên mạng lưới sản xuất toàn cầu. Từng bước đưa hàng hóa của nước ta ra thị trường quốc tế, góp  phần cân bằng cán cân thương mại. 

Làm thế nào để thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp pháp

Hiện nay, nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích sự đầu tư và phát triển các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí như sau: 

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những điều kiện cần đáp ứng

Doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ thức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, đầu tư theo hợp đồng BCC được phép thực hiện trong các trường hợp như sau: 

  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là người nước ngoài đối với tổ chức hợp danh. 

  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 515 vốn điều lệ trở lên.

  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. 

Nhà đầu tư phải nắm giữ 51% số vốn 

Nhà đầu tư phải nắm giữ 51% số vốn 

Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c tại khoản 1. Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định với các nhà đầu tư ở trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của tổ thức kinh tế và đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án mới thì được làm các thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó và không cần phải thành lập tổ chức kinh tế mới. 

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thành lập tổ thức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ thức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Quy trình thực hiện theo luật định

Bạn cần phải tuân theo quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các bước sau: 

  • Bước 1: Chuẩn bị thủ tục xin giấy cấp chứng nhận đầu tư với dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

  • Bước 2: Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  • Bước 3: Bạn cần thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu và báo cáo thuế định kỳ theo tháng, quý, năm.

Tuân theo pháp luật của nhà đã đề ra

Tuân theo pháp luật của nhà đã đề ra

Sau khi bạn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công. Trong quá trình hoạt động muốn thay đổi gì thì khi đó cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. 

Khi bạn muốn thực hiện các thủ tục trên nhưng các giấy tờ đều có tiếng nước ngoài thì bạn cần phải tiến hành dịch thuật các giấy tờ này sang tiếng Việt. Chúc Vinh Quý là đơn vị dịch thuật công chứng uy tín với đa dạng ngôn ngữ khác nhau.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự giúp chứng nhân con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để các loại giấy tờ này được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Những thông tin được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu được những điều kiện và quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bạn nên sử dụng dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự của Chúc Vinh Quý để tiết kiệm được thời gian, hỗ trợ cho quá trình thành lập doanh nghiệp nhanh chóng hơn. 

0916187189 0969162538
zalo
face