Phân biệt “Legalization” và “Apostille”

0

Quá trình Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ/tài liệu với nhiều thuật ngữ đa dạng được dùng để đề cập đến việc cấp chứng nhận từ một Quốc gia một giấy tờ nào đó được chấp nhận ở một Quốc gia khác. Bạn có thể được hỏi về việc Giấy tờ của bạn cần được dịch thuật, công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự hay yêu cầu phát hành chứng nhận Apostille.

Điều này có thể gây khó hiểu vì các cơ quan chức năng hoặc nơi tiếp nhận hồ sơ có thể sử dụng các thuật ngữ khác nhau, hoặc sử dụng thuật ngữ này thường xuyên hơn các thuật ngữ khác, để đề cập đến cùng một quá trình. Vì vậy chúng ta có thể thắc mắc rằng Apostille và Legalization có gì khác nhau.

Dưới đây sẽ phân tích những điểm tương đồng và khác nhau giữa những thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn mà chúng thường được sử dụng khi chúng ta yêu cầu trình ra các giấy tờ/tài liệu cần được sử dụng ở Quốc gia khác.

hop phap hoa giay to

Hợp pháp hóa lãnh sự (Legalization) là gì?

Thuật ngữ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ (Legalization) đề cập đến tài liệu/giấy tờ được phát hành phải được dán tem hoặc dấu xác nhận con dấu chữ ký trên tài liệu/giấy tờ là chính xác để được chấp nhận ở một quốc gia khác. Như trên Apostille sẽ được phát hành tại một quốc gia thành viên thì sẽ được chấp nhận tại quốc gia khác cũng là thành viên của Công ước. Tuy nhiên, khi giấy tờ/ tài liệu cần được sử dụng tại các quốc gia không phải là thành viên của Công ước Apostille,  thì bước hợp pháp hóa tiếp theo sẽ được yêu cầu. Trong trường hợp này, các tài liệu/ giấy tờ được yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự tại sứ quán/cơ quan ngoại giao của nước sử dụng giấy tờ.

Ví dụ, giấy tờ của Peru cần được sử dụng tại Đài Loan thì sau khi được chứng nhận Apostille bởi Peru, giấy tờ/tài liệu này vẫn phải được được hợp pháp hóa lãnh sự bởi Phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc ở Peru. Và tem mà Đại sứ quán phát hành chúng thường gọi là Chứng nhận lãnh sự.

chứng nhận giấy tờ

Apostille là gì?

Với mong muốn xoá bỏ yêu cầu hợp pháp hoá ngoại giao hoặc lãnh sự đối với các giấy tờ công của nước ngoài. Đã quyết định ký Công ước này.

Các giấy tờ công (cơ quan có thẩm quyền của nhà nước lập giấy tờ cấp) được lập trên lãnh thổ của Nước ký kết Hiệp ước và phải trình trên lãnh thổ của Nước cùng ký kết khác.

Các giấy tờ công được hiểu như sau:

a) Giấy tờ được lập bởi cơ quan hoặc viên chức có mối liên hệ với toà án hoặc cơ quan tài phán quốc gia, bao gồm các giấy tờ được lập bởi công tố viên, thư ký toà án, hoặc thừa phát lại (“huissier de justice”)

b) Giấy tờ hành chính

c) Văn bản công chứng

d) Chứng nhận chính thức trên giấy tờ được ký với tư cách cá nhân như chứng nhận chính thức ghi nhận việc đăng ký một giấy tờ hoặc ghi nhận một sự việc diễn ra vào một ngày nhất định và chứng nhận chính thức hoặc công chứng chữ ký.

Tuy nhiên, Công ước không áp dụng đối với:

a) Giấy tờ được lập bởi viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự

b) Giấy tờ hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại or hải quan.

hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách đầy đủ về các nước thành viên của công ước LaHay (Hague/ Apostile) được đề cập tại đây.

Trong rất nhiều trường hợp, Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Chúc Vinh Quý hỗ trợ việc chứng nhận lãnh sự cho rất nhiều giấy tờ từ Việt Nam hoặc đến từ các nước khác.

Hãy gọi +84 916187189 hoặc email về địa chỉ hopphaphoacvq@gmail.com để được tư vấn trực tiếp.

0916187189 0969162538
zalo
face