Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không

Đăng bởi CAS Media vào lúc 25/10/2022

Uỷ quyền là hình thực đại diện theo quy định của pháp luật làm những công việc nhân danh người được ủy quyền trong quyền hạn cho phép và được quy định tại Điều 135 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Vậy quá trình xác lập ủy quyền giữa hai người là giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không, cùng Chúc Vinh Quý tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới. 

Giải đáp giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không 

Giấy ủy quyền khi đã được chứng thực vẫn cần hợp pháp hóa lãnh sự. Trên giấy đã có đầy đủ thông tin và có chữ ký, đóng dấu xác nhận rõ ràng. Những thông tin này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác thực tính chính xác với người thực hiện ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không 

Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không 

Theo đó, việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền xác minh con dấu, chức danh, chữ ký trên giấy ủy quyền để được sử dụng và công nhận hợp pháp tại Việt Nam. Nếu giấy ủy quyền lập tại nước ngoài nơi người ủy quyền, nhận ủy quyền sinh sống đã được xác nhận, chứng thực của đại sứ quán. 

Nếu giấy ủy quyền có thông tin trên 2 trang trở lên thì các trang này phải xác nhận đóng dấu giáp lai để xác thực. Khi đi hợp pháp hóa tại cơ quan như đại sứ quán nước ngoài hoặc cơ quan Việt Nam thì cần phải xin dấu giáp lại vào đủ các trang giấy để đảm bảo tính pháp lý của giấy ủy quyền. 

Quy định về hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không được quy định đầy đủ tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về hợp pháp hóa lãnh sự. Theo đó, cơ quan thẩm quyền của Việt Nam được chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy ủy quyền để có thể sử dụng, công nhận ở nước ngoài.

Quy định về hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Quy định về hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy ủy quyền được quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2011/NĐ-CP.  Giấy ủy quyền được chứng thực cần đảm bảo để bản sao hoặc bản dịch tại cơ quan thẩm quyền, công ty nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự một các nhanh chóng và đúng quy trình.  

Hồ sơ  có thể được nộp tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan ngoại vụ được ủy quyền của Bộ ngoại giao tại các địa phương cũng có chức năng và quyền hạn tương tự. 

Người để nghị ủy quyền cần chuẩn bị những gì?

Người đề nghị ủy quyền khi thực hiện hợp pháp hóa cần chuẩn bị theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 111/2011/NĐ-CP như sau: 

  • Một tờ khai hợp pháp hóa theo quy định

  • Bạn cần xuất trình giấy tờ tùy thân nếu nộp hồ sơ trực tiếp.

  • Một bản chụp giấy tờ tùy thân và phong bì nếu nộp hồ sơ qua bưu điện. 

  • Giấy ủy quyền đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao. 

  • Một bản dịch giấy tờ, tài liệu để nghị hợp pháp hóa lãnh sự Tiếng Việt, tiếng Anh hoặc mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu chính xác nội dung nếu giấy tờ không được lập bằng thứ tiếng trên. 

  • Một bản chụp giấy tờ tại điểm d và đ để lưu ở Cơ quan đại diện.

Người để nghị ủy quyền cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ giấy tờ

Người để nghị ủy quyền cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ giấy tờ

Như vậy, người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự cần chuẩn bị những giấy tờ như trên khi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Các bước thực hiện hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Quy trình thực hiện giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không có thể theo hai cách như sau: 

  • Cách 1: Bạn có thể công chứng bản sao giấy ủy quyền và nộp tại ban lãnh sự của đại sứ quán các nước để chứng thực. 

  • Cách 2: Khi xin giấy ủy quyền ở nước ngoài, dùng ngôn ngữ nước ngoài tại Phòng công chứng bản dịch và xin chứng thực bản sao giấy ủy quyền. 

Tại Chúc Vinh Quý có cung cấp dịch vụ như: 

Các bước thực hiện hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Các bước thực hiện hợp pháp hóa giấy ủy quyền

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc ban hàng các loại giấy tờ như giấy ủy quyền, sang nhượng các quyền lợi được thực hiện tại phòng tư pháp của ủy ban xã, phường, quận. Đối với các loại giấy tờ quan trọng sẽ được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn định cư hoặc tạm trú ở nước ngoài thì phải đến cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để hợp pháp hóa giấy tờ ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa lãnh sự hay không là quy trình quan trọng giúp xác minh tính hợp pháp của giấy tờ này. Như vậy, người được ủy quyền mới có thể thực hiện các chứng năng trong quyền hạn cho phép của luật pháp về giấy ủy quyền. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền để tiết kiệm thời gian, công sức.

 

0916187189 0969162538
zalo
face