Quy định về những giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự

Đăng bởi CAS Media vào lúc 25/10/2022

Theo quy định, các loại giấy tờ, tài liệu của người nước ngoài khi muốn được công nhận và sử dụng tại Việt Nam cần phải được hợp pháp hóa bởi cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Dưới đây là các loại giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự được Chúc Vinh Quý tổng hợp chi tiết ở bài viết dưới. 

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ được quy định như thế nào

Tất cả các quy trình, thủ tục và các giấy tờ liên quan đến hợp pháp hóa lãnh sự được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP. Theo đó, hợp pháp hóa giấy tờ được thực hiện bởi cơ quan thẩm quyền, từ việc chứng nhận chữ ký, con dấu, chức danh trên giấy tờ của nước ngoài để những giấy tờ, tài liệu này được công nhận hợp pháp và sử dụng tại Việt Nam. 

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ được quy định như thế nào tại Việt Nam

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ được quy định như thế nào tại Việt Nam

Các thủ tục, quy định này được quy định tại: 

 • Nghị định 111/2011/NĐ-CP về hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu. 

 • Quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao: Có hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu. 

Những loại giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự

Những giấy tờ, thủ tục hành chính tại Việt Nam cần hợp pháp hóa lãnh với các hồ sơ được cấp tại nước ngoài gồm có: 

 • Các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 • Đối tượng là người nước ngoài muốn nhận con nuôi tại Việt Nam.

 • Đối tượng là người nước ngoài muốn đăng ký hộ tịch tại Việt Nam. 

 • Xin giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 • Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến lý lịch tư pháp của người nước ngoài.

 • Bằng cấp, chứng chỉ, tài liệu được cấp tại nước ngoài muốn được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. 

Những loại giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự

Những loại giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự

Yêu cầu đối với các giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự 

Các loại giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự cần đảm bảo các yêu cầu như sau: 

 • Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

 • Những giấy tờ, tài liệu này đã được chứng nhận lãnh sự bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh đạo lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chứng nhận lãnh sự tại nước ngoài chứng nhận. 

 • Các con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan cùng với người có thẩm quyền ở nước ngoài cần được giới thiệu trước cho Bộ Ngoại giao. 

 • Những giấy tờ này phải đảm bảo không bị tẩy xóa, nếu chỉnh sửa thì phải được hiệu đính bởi cơ quan có thẩm quyền. 

 • Những giấy tờ, văn bản được cấp bởi các cơ quan tổ chức cấp theo quy định của pháp luật như: văn bằng, chứng chỉ giáo dục, chứng nhận y tế, các thông tin về lý lịch tư pháp. Một số giấy tờ được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật hoặc mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền nước người cấp. 

Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam

Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam

Bạn cần nắm rõ yêu cầu này để việc chuẩn bị giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy trình. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức và nhận được kết quả nhanh nhất. 

Cần lưu ý gì khi hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ

Hiện nay, các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ngày càng nhiều nên việc hợp pháp hóa lãnh sự rất cần thiết. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một số yếu tố khi hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ đảm bảo đúng quy trình là: 

 • Những giấy tờ, tài liệu, văn kiện được hợp pháp hóa lãnh sự chỉ chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh và không có nội dung và hình thức, định dạng của giấy tờ tài liệu này. 

 • Việc đề nghị hợp pháp hóa có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ mà không cần có giấy ủy quyền. 

 • Hiện nay, có 3 cách nộp hồ sơ theo quy định là nộp hồ sơ, qua cơ qua ngoại vụ được ủy quyền hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Ngoại giao hoặc các Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

 • Theo quy định, ngôn ngữ hợp pháp hóa lãnh sự đang sử dụng là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi mà các giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng hợp pháp ( được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-BNG)

 • Mức lệ phí khi thực hiện hợp pháp hóa được quy định đầy đủ tại Thông tư 157/2016/TT-BTC. 

Quy định về giấy tờ nào phải hợp pháp hóa lãnh sự được thể hiện đầy đủ qua những thông tin trên giúp bạn nắm rõ khi chuẩn bị hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, bài bản hơn. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tại Chúc Vinh Quý để được tư vấn cụ thể hơn. 


 

0916187189 0969162538
zalo
face