DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ - CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Gọi ngay cho chúng tôi:

0916.187.189-0969.162.538

Tổng hợp 30 quốc gia và các loại tài liệu giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự - Vì sao nên chọn dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự thuê ngoài?

Đăng bởi CAS Media vào lúc 04/01/2021

Hợp pháp hóa lãnh sự là thủ tục bắt buộc đối với các giấy tờ, văn bản nước ngoài. Tuy nhiên, một số tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Dưới đây là danh sách tổng hợp 30 quốc gia và các loại tài liệu giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Bạn có thể tham khảo trước khi đi hợp pháp hóa giấy tờ. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi tài liệu của bạn thuộc danh sách này.

Cộng hòa Ba Lan

Theo Điều 14 và 15 HĐTTTP năm 1993, các loại giấy tờ lao động, dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan có thẩm quyền lập, chứng thực của cộng hòa Ba Lan sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự. Đối với những tài liệu ngoài các trường hợp này, vẫn sẽ bắt buộc thực hiện 1 trong 2 thủ tục trên nếu muốn sử dụng ở Việt Nam.

Cộng hòa Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan)

Dựa vào Điều 36 Hiệp định Lãnh sự với Áp-ga-ni-xtan năm 1987, những tài liệu, giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự sẽ được miễn chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự. Cơ quan cấp là cơ quan đại diện của nước này đang đặt tại lãnh thổ nước kia.

hop phap hoa lanh su

Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân An-giê-ri (Algérie)

Với quốc gia này sẽ có 2 trường hợp. Nếu giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích TTTP về hình sự, thì dựa theo Điều 10 HĐTTTP về hình sự ngày 14/4/2010 sẽ được miễn chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự. Tuy nhiên, những giấy tờ này sẽ được chuyển qua các cơ quan trung ương theo Hiệp định.

Trường hợp thứ 2, đối với các giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp, theo Điều 5 HĐTTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại năm 2010 cũng sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Tương tự như trên, giấy tờ cũng sẽ được chuyển đến cơ quan trung ương.

Cộng hòa Bun-ga-ri (Bulgaria)

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự thuộc Điều 12 HĐTTTP năm 1986 hoặc giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự thuộc điều 33 HĐLS năm 1979 sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Cộng hòa Ca-dắc-xtan (Kazakhstan)

Theo Điều 14 HĐTTTP về dân sự năm 2011, các bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa án. Hoặc các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch của công dân bên ký kết sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Thế nhưng, chỉ áp dụng đối với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định của Hiệp định.

hợp pháp hóa giấy tờ

Cộng hòa Cu-ba (Cuba)

Có 2 trường hợp sẽ được miễn hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự. Một là các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động dựa theo Điều 13 HĐTTTP năm 1988. Hai là các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự được quy định trong điều 12 HĐLS năm 1981.

Cộng hòa Bê-la-rút (Belarus)

Các loại giấy tờ dân sự (thương mại), gia đình, lao động, hình sự và các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự sẽ được miễn chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự.

Cộng hòa Hung-ga-ri (Hungary)

Các loại tài liệu giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

- Các giấy tờ công do cơ quan của một Bên ký kết ban hành hoặc giấy tờ tư có công chứng/chứng thực như chứng nhận đăng ký, chữ ký hoặc nhận dạng.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

hợp pháp hóa lãnh sự

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Triều Tiên cũng là một trong nhiều quốc gia miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ dùng cho mục đích TTTP dân sự và hình sự sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Vương quốc Đan Mạch

Tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

- Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi theo Điều 4 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi năm 2003.

Vương quốc Cam-pu-chia (Campuchia)

Giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

- Các giấy tờ, tài liệu công dùng cho mục đích TTTP về dân sự theo Điều 11 HĐTTTP về dân sự năm 2013.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự theo Điều 41 HĐLS năm 1997 với Cam-pu-chia.

hop phap hoa lanh su

Vương quốc Hà Lan

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đã được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam theo CH số HANOI/2015-236 ngày 10/12/2015 sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với giấy tờ của Việt Nam.

Cộng hòa I-ta-li-a (Italia)

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi theo Điều 4 HĐ hợp tác về nuôi con nuôi năm 2003 sẽ được miễn hợp pháp hóa.

Trung Quốc (Đài Loan)

Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động (Điều 1.2) có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Trình tự của thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự sẽ dựa vào Điều 15 Thỏa thuận giữa hai VPKTVH về TTTP trong lĩnh vực dân sự.

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự theo Điều 12 HĐTTTP năm 1988.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự theo Điều 36 HĐLS năm 1985.

-  Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015.

tài liệu hợp pháp hóa

Có thể bạn quan tâm:

Cộng hòa I-rắc (Iraq)

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự thuộc Điều 40 HĐLS năm 1990.

Nhật Bản

Các loại giấy tờ hộ tịch theo nguyên tắc có qua có lại sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Cộng hòa Pháp

- Bản án, quyết định công nhận/thi hành án dân sự, các giấy tờ hộ tịch, giấy tờ dân sự dùng cho việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con.

- Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Quốc gia cộng hoà Ni-ca-ra-goa (Nicaragua)

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự theo Điều 34 Hiệp định lãnh sự với Ni-ca-ra-goa năm 1983.

hợp pháp hóa

Mông Cổ

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Australia

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự theo Điều 8 Hiệp định lãnh sự với Ô-xtơ-rây-li-a năm 2003 sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Cơ quan cấp sẽ là cơ quan đại diện của nước này tại nước kia. Mọi thông tin trên tem hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Đại sứ quán sẽ được cung cấp đầy đủ trong giấy tờ.

Ru-ma-ni (România)

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự thuộc Điều 22 HĐLS năm 1995.

thủ tục hợp pháp hóa

Vương quốc Tây Ban Nha

Các giấy tờ, tài liệu về hình sự thuộc Điều 21 HĐ TTTP về hình sự năm 2015.

U-crai-na (Ukraina)

- Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Liên bang Nga

- Các loại giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch, trích lục đã được chứng thực).

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

miễn hợp pháp hóa

Cộng hòa Séc

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Liên bang Thụy Sỹ

Những tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

- Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi theo Điều 4 HĐ hợp tác về nuôi con nuôi năm 2005.

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (Indonesia)

Các tài liệu, hồ sơ dùng trong mục đích TTTP về hình sự, trừ trường hợp đặc biệt khi Bên được yêu cầu đề nghị rằng các hồ sơ hoặc tài liệu phải được chứng thực.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới.

hợp pháp hóa lãnh sự

Cộng hòa Xlô-va-ki-a (Slovakia)

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

Tại sao nên chọn dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại Chúc Vinh Quý?

Chúc Vinh Quý là đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hàng đầu và uy tín tại Hà Nội. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi am hiểu tường tận các thủ tục và quy trình hợp pháp hóa lãnh sự, vì vậy luôn đảm bảo hồ sơ của bạn sẽ được duyệt trong thời gian ngắn nhất. Mỗi năm, Chúc Vinh Quý nhận thực hiện không dưới 10.000 hồ sơ yêu cầu hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự. Tỷ lệ thành công lên đến 99%, trừ một số trường hợp đến từ khách hàng.

quốc gia miễn hợp pháp hóa

Đến với Chúc Vinh Quý, bạn sẽ luôn được trải nghiệm các dịch vụ hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Nếu có thắc mắc hoặc muốn nhận tự vấn, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc ghé trực tiếp văn phòng Chúc Vinh Quý.

Tags : dịch vụ hợp pháp hóa giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự miễn hợp pháp hóa tài liệu hợp pháp hóa
0916187189 0969162538
zalo
face