Danh Sách Các Đại Sứ Quán Kiêm Nhiệm Việt Nam Tại Nước Bạn

Đăng bởi Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự vào lúc 02/10/2020

Chúc Vinh Quý gửi đến quý khách hàng tham khảo Danh sách các nước không có đại sứ quán tại Việt Nam mà chỉ có Đại sứ quán kiêm nhiệm Việt Nam ở nước bạn:

1. AFGHANISTAN: ĐSQ Afghanistan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 8 Dong Zhi Men Wai Da Jie Beijing, China
Tel: +86-10-65320240
Fax: +86-10-65322269
Email: afgemb.beijing@gmail.com

2. ALBANIA: ĐSQ Albania tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

2952 Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60-3-20937808
Fax: +60-3-20937359
Email: albania@strearmyx.com

3. ANGOLA: ĐSQ Angola tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 81 Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: +86-10-65326968
Fax: +86-10-65326992
4. ARMENIA: ĐSQ Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 9 Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District, Beijing, 100600
Tel: +86-10-65325677
Fax: +86-10-65325654
Email: armchinaembassy@mfa.am

5. AZERBAIJAN: ĐSQ Azerbaijan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No.B-3, 100600 Beijing
Tel: +86-10-65324614
Fax: +86-10-65324615
Email: mailbox@azerbembassy.org.cn
6. BAHRAIN: ĐSQ Bahrain tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing 10-06 No.22, Dong Fang Donglu Road Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound
Tel: +86-10-65326483
Fax: +86-10-65326393
Email: kingdombahrain@yahoo.cn

7. BENIN: ĐSQ Bênanh tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 38 Guang Hua Lu 100600 Beijing
Tel: +86-10+65322741-2302
Fax: +86-10-65325103

8. BURKINA FASO: ĐSQ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

F-3/1, Vasant Vihar, New Delhi 110057
Tel: +91-11-26140641
Fax: +91-11-26140630
Email: emburnd@bol.net.in

9. BURUNDI: ĐSQ Burundi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 25 Guang Hua Lu
Tel: +86-10-65321801
Fax: +86-10-65322381
Email: ambbubei@yahoo.fr

10. COLOMBIA: ĐSQ Colombia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

19A-28-2, Level 28, UOA Center No.19 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur
Tel: +60-3-21645488 / 89
Fax: +60-3-21645487
Email: emcomal@streamyx.com / Website: www.embcolombia.com.my

11. CROATIA: ĐSQ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Số 3 Jalan Mengkuang, Off Jalan Ru, Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60-3-42535340
Fax: +60-3-42535217
Email: croemb.kuala-limpur@mvpei.hr

12. CYPRUS: ĐSQ Síp tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

New Delhi, 67 Jor Bagh New Delhi 110003
Tel: +91-11-24697503
Fax: +91-11-24628828
Email: delhihc@mfa.gov.cy

13. DEMOCRATC REPUBLIC OF THE CONGO: ĐSQ Côngô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

New Delhi, B3/61, Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
Tel: +91-11-41660976
Fax: +91-11-41663152
Email: congoembassy@yahoo.co.in

14. DOMINICA: ĐSQ Dominica tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

New Delhi, 4 Munirka Marg 1st Floor Vasant Vihar, New Delhi 110057
Tel: +91-11-46015000
Fax: +91-11-46015004
Email: hans@dr-embassy-india.com

15. EAST TIMOR: ĐSQ Đông Timo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

62 Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur
Tel: +60-3-42562046
Fax: +60-3-42562016
Email: embaixoda_tl_kl@yahoo.com

16. ECUADOR: ĐSQ Êcuađo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, 10th Fool, West Block, 50450, Kuala Lumpur
Tel: +60-3-21605078
Fax: +60-3-21635096
Email: embecua@po.jaring.my

17. EQUATORIAL GUINEA: ĐSQ Ghine Xích đạo tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 2 Dong Si Jie, San Li Tun 100600 Beijing
Tel: +86-10-65323679
Fax: +86-10-65320438
Email: embassy.beijing@mfa.ee

18. ESTONIA: ĐSQ Extônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

C-617/618, Office Building of Beijing Lufthansa Center, Chaoyang Dist. Beijing 100125
Tel: +86-10-64637913
Fax: +86-10-64637908
Email: embassy.beijing@mfa.ee

19. ETHIOPIA: ĐSQ Êtiôpia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing 3 Xiushuinanjie, Jianwai
Tel: +86-10-65325258
Fax: +86-10-65325591
Email: ethiochina@yahoo.com

20. FIJI: ĐSQ Cộng hoà Phigi tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Level 2 Menara Chan, 138 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60-3-27323335
Fax: +60-3-27327555
Email: fhckl@pd.jaring.my
21. GHANA: ĐSQ Gana tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 8 San Li Tun Lu Beijing, 100600
Tel: +86-10-65321319 / 65321544
Fax: +86-10-65323602
Email: ghaemb@public.bta.net.cu

22. GUINEA: ĐSQ Ghinê tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600
Tel: +86-10-65323649
Fax: +86-10-65324957

23. ICELAND: ĐSQ Aixơlen tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Landmark Tower 1#802, 8 Dong San Huan Bie Lu Chaoyang Dist, 100004 Beijing, China
Tel: +86-10-65907795/6
Fax: +86-10-65907801
Email: icemb.beijing@utn.stjr.is

24. IVORY COAST: ĐSQ Cốtđivoa (Bờ Biển Ngà) tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing 9 San Li Tun, Bei Xiao Jie Chaoyang Dist.
Tel: +86-10-65321223
Fax: +86-10-65322407
Email: culture@ambaci.org

25. JAMAICA: ĐSQ Giamaica tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing 6-2-72 Jian Guo Men Wai, Diplomatic Compound, #1 Xiu Shui Str, Beijing 100600
Tel: +86-10-65320670
26. JORDAN: ĐSQ Gioócđani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

5 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
Tel: +86-10-65323906
Fax: +86-10-65323283
Email: beijingmission@jordan-embassy.com

27. KAZAKHSTAN: ĐSQ Cadăcxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

9 Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, 100600
Tel: +86-10-65326182
Fax: +86-10-65326183
Email: kz@kazenbchina.org

28. KYRGYZSTAN: ĐSQ Cưrơgưdơxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

2-4-1, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: +86-10-65326458
Fax: +86-10-65326459

29. LITHUANIA: ĐSQ Lítva tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tel: +86-10-84518520
Fax: +86-10-84514442
Email: amb.cn@urm.lt

30. LEBANON: ĐSQ Libăng tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

Chiyoda House Bldg., 5th Fl, 2-17-8 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tel: +81-3-35801227
Fax: +81-3-35802281

31. LESOTHO: ĐSQ Lêxôthô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

New Delhi, B8/19, Vasant Vihar New Delhi - 110057
Tel: +91-11-41660713
Fax: +91-11-26141636
Email: lesothonewdelhi@airtelmail.in

32. MACEDONIA: ĐSQ Mácxêđônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, San Li Tun Diplomatic Compound
Tel: +86-10-65327846
Fax: +86-10-65327847
Email: beijing@mfa.gov.mk

33. MADAGASCAR: ĐSQ Mađagaxca tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 3 San Li Tun, Dong Jie Beijing, 100600
Tel: +86-10-65322785
Fax: +86-10-65322102
Email: ambamadbeijing@yahoo.com

34. MALDIVES: ĐSQ Manđivơ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

New Delhi B2, Anand Niketan, New Delhi-110057
Tel: +91-11-41435701
Fax: +91-11-41435709
Email: admin@maldiveshighcom.in

35. MALI: ĐSQ Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 8 Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: +86-10-65321704
Fax: +86-10-65321618
Email: ambamali@public2.bta.net.cn

36. MALTA: ĐSQ Manta tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

1-51 San Li Tun, Diplomatic Compound
Tel: +86-10-65323114
Fax: +86-10-65326125
Email: maltaembassy.beijing@gov.mt

37. MAURITANIA: ĐSQ Môritani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 9 Dong San Jie San Li Tun
Tel: +86-10-65321346
Fax: +86-10-65321685

38. NAMIBIA: ĐSQ Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 2-9-2, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, P.R. China, 100600
Tel: +86-10-65324810
Fax: +86-10-65324549
Email: nanemb@eastnet.com.cn

39. NEPAL: ĐSQ Nêpan tại Hàn Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

445-7 Huam Dong, Yongsan Gu Seoul
Tel: +82-2-37899770
Fax: +82-2-7368848
Email: nepembseoul@yahoo.com             / Website: www.nepembseoul.gov.np

40. OMAN: ĐSQ Ôman tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

82 Saeng Thong Thani Tower, 32nd Floor, North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: +66-2-6399380
Fax: +66-2-6399390
Email: embassyoman@yahoo.com

41. PALAU: ĐSQ Palau tại Philippin kiêm nhiệm Việt Nam

Unit 101, Marbella Condo II, 2071 Roxas Blvd, Malate, Manila
Tel: +63-2-5222849
Fax: +63-2-5210402
Email: ropembassy_pi@pldtdsl.net

42. PAPUA NEW GUINEA: ĐSQ Papua Niu Ghinê tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

Panin Bank Centre, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031-Japan
Tel: +62-21-72511218
Fax: +62-21-7201012
Email: kdujkt@cbn.net.id

43. PARAGUAY: ĐSQ Paraguay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

3-6-33, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031- Japan
Tel: +81-3-34933071
Fax: + 81-3-34933075
Email: embajada-consulado@embapar.jp / Website: www.embajar.jp

44. PERU: ĐSQ Pêru tại Bangkok kiêm nhiệm Việt Nam

Glas Haus Building, 16th Floor, 01 Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
Tel: +66-2-2606243
Fax: +66-2-2606244
Email: peru@peruthai.or.th / Website: www.peru.org.pe
45. PORTUGAL: ĐSQ Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

26 Bush Lane, New Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: +66-2-2342123
Fax: +66-2-6396113
Email: banguecoque@mne.pt

46. QATAR: ĐSQ Cata tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

14th Floor, Capotal Tower, All Season Place, 87/1 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66-2-6601111
Fax: +66-2-6601122
Email: info@qatarembassy.or.th / Website: www.qatarembassy.org.th

47. CONGO: ĐSQ Cônggô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 7 San Li Tun, Dong Si Jie, Chaoyang Dist, Beijing
Tel: +86-10-65321387
Fax: +86-10-65322915
Email: ambacob@yahoo.fr

49. RWANDA: ĐSQ Ruanđa tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

30 Xiushui Beijie 100600 Beijing
Tel: +86-10-65322193
Fax: +86-10-65322006
Email: ambabeijing@minaffet.gov.rw

50. SERBIA: ĐSQ Xécbia tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

Jalan H.O.S. Cokaroaminoto 109 menteng Jakarta Pusat 10310
Tel: +62-21-3143560
Fax: +62-21-3143613
Email: embjakarta@serbian-embassy.org

51. SEYCHELLES: ĐSQ Xâysen tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, Room 1105, The Spaces, 8 Dong Da Qiao Lu Road, Chaoyang Dist
Tel: +86-10-58701192
Fax: +86-10-58701219
Email: embassy@seychelles-cn.org

52. SLOVENIA: ĐSQ Slovenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

57 Block F, Ya Qu Yuan King’s Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang Dist, Beijing 100016
Tel: +86-10-64681030
Fax: +86-10-64681040
Email: vpe@gov.si

53. SOMALIA: ĐSQ Somali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 2 San Li Tun Lu, Chao Yang Dist
Tel: +86-10-65321651
Fax: +86-10-65321752
Email: somaliaemb.beij@yahoo.com
54. SYRIA: ĐSQ Xiri tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

6 Dongsi Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
Tel: +86-10-65321372
Fax: +86-10-65321575
Email: sy@syria.org.cn

55. TANZANIA: ĐSQ Tanzania tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

8 Ling Ma He Nan Lu Chaoyang, Beijing 100600
Tel: +86-10-65321491
Fax: +86-10-65324351
Email: tanrep@tanzaniaembassy.org.cn

56. TOGO: ĐSQ Tô gô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 11 Dongzhi Wai Dajie 100600 San Li Tun
Tel: +86-10-65322202
Fax: +86-10-65325884
Email: ambattogochine@yahoo.fr

57. TUNISIA: ĐSQ Tuynidi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 1 San Li Tun Dong Jie Beijing 100600
Tel: +86-10-65322435
Fax: +86-10-65325818
Email: at_beijing@netchina.com.cn

58. UGANDA: ĐSQ Uganda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Beijing, 5 San Li Tun Dong Jie 100600 Beijing
Tel: +86-10-65321708
Fax: +86-10-65322242
Email: ugembssy@public.bta.net.cn ; Website: www.ugandaembassycn.org

59. URUGUAY: ĐSQ Urugay tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Lot 6E, 6th Floor UBN Tower 10, Jalan P, Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60-3-20313669
Fax: +60-3-23315669
Email: urukuala@streamyx.com

60. UZBEKISTAN: ĐSQ Udơbêkixtan tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

Menara Raijawali, 17th Floor, J1, Mega Kuningan, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
Tel: +62-21-5222581
Fax: +62-21-5222582
Email: inbox@uzbemb.or.id

61. YEMEN: ĐSQ Yêmen tại Malaysa kiêm nhiệm Việt Nam

7 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur 55000
Tel: +60-3-42511793
Fax: +60-3-42511794
Email: secretary@yemennembassykl.com

62. ZAMBIA: ĐSQ Dămbia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

5 Dongsi Jie, Chaoyang Dist, Beijing 100600
Tel: +86-10-65321554
Fax: +86-10-65321891
Email: info@zambiaembassychina.cn

63. ZIMBABWE: ĐSQ Dimbabuê tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Kuala Lumpur, 124 Jalan Sembilan, Taman Ampang Utama 68000 Ampang, Selangor
Tel: +60-3-42516778
Fax: +60-3-42527252
Email:  zhck@streamxy.com
 

Tags : Maldives TANZANIA đại sứ quán
0916187189 0969162538
zalo
face